دیالوگ های فیلم مورد عجیب بنجامین باتن

دیالوگ های فیلم مورد عجیب بنجامین باتن


شاید شما هم موافقید که آدم‌ها معمولاً موقع نصیحت شنیدن از دیگران، چندان به آن توجه نمی‌کنند؛ اما دیالوگ های فیلم مورد عجیب بنجامین نظرتان را عوض می‌کند. ماجرای مردی که پیر به دنیا آمده و با گذشت زمان جوانتر می‌شود. جدای از ایده جالب فیلم، دیالوگ های Curious Case of Benjamin Button دست کمی از داستان آن ندارند. پس بی‌معطلی می‌رویم سراغ دیالوگ‌های “برد پیت” در این فیلم!

قبل از شروع به خواندن دیالوگ های فیلم مورد عجیب بنجامین باتن این دیالوگ‌ها پیشنهاد می‌کنیم مطالب زیر را هم ببینید:

  1. بهترین دیالوگ های فلسفی سینما
  2. دیالوگ های جوکر
  3. دیالوگ های فیلم پالپ فیکشن

بهترین دیالوگ های فیلم مورد عجیب بنجامین باتن

1. I hope you meet people with a different point of view. I hope you live a life you’re proud of. If you find that you’re not, I hope you have the courage to start all over again

1. امیدوارم با افرادی با دیدگاه متفاوت آشنا شوی. امیدوارم زندگی‌ای داشته باشی که به آن افتخار کنی. اگر متوجه شدی که اینطور نیست، امیدوارم شجاعت این را داشته باشی که همه چیز را از نو شروع کنی!

2. It’s a funny thing coming home. Nothing changes. Everything looks the same, feels the same, even smells the same. You realize what’s changed, is you.

2. آمدن به خانه چیز خنده‌داری است. هیچ چیز تغییر نمی‌کند. همه چیز مثل قبل به نظر می‌رسد، همان احساس را دارد، حتی همان بو را دارد. متوجه می‌شوید چیزی که تغییر کرده است، خود شما هستید!

3. You can be as mad as a mad dog at the way things went, you can curse the fates, but when it comes to the end, you have to let go

3. شما می توانید مثل یک سگ دیوانه از طوری که اوضاع پیش می‌رود، دیوانه باشید؛ می توانید سرنوشت را نفرین کنید، اما وقتی کار به پایان رسید، باید رها کنید!

دیالوگ های جالب بنجامین باتن

4. There’s a first time for everything

4. برای هر چیزی اولین بار هست!

برای هر کاری اولین باری هست بنجامین باتن

5.Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss

5. زندگی ما با فرصت ها تعریف می‌شود، حتی فرصت‌هایی که از دست می‌دهیم.

دیالوگ های فلسفی کیس عجیب بنجامین باتن

6. Be with the people you are so fond of. You can only be young once

6. با افرادی باشید که خیلی دوستشان دارید. شما فقط یک بار می‌توانید جوان باشید!

7. For what it’s worth: it’s never too late or, in my case, too early to be whoever you want to be

7. برای آنچه که ارزش دارد: هرگز دیر نیست یا در مورد من، خیلی زود نیست که هر کسی که می خواهید، باشید!

8. I figured out one thing. If you’re growing older or getting younger it really doesn’t make any difference.

8. من یک چیز را فهمیدم؛ اگر پیر می شوید یا جوان‌تر، واقعاً هیچ تفاوتی ندارد.

اسمم علیه و در حال حاضر ساکن تهرانم. از سال 99 تو حوزه تولید محتوا هستم و تو زمینه‌های مختلفی نوشتم. هر حوزه جدید که درباره‌اش مینویسم، دنیای جدیدی رو به روی من باز میکنه اما دنیای سینما و گیمینگ همیشه برام جذاب‌ترین بودن.