دیالوگ فیلم arrival (دیالوگ اصلی به همراه ترجمه)

دیالوگ فیلم arrival

فیلم arrival یکی از متفاوت ترین فیلم ها در مورد آدم فضایی ها بود. فیلمی که شاید جلوه های ویژه بسیار سنگین و انفجارهای بزرگ نداشت اما به یک اثر ماندگار تبدیل شد. در این مقاله به یادآوری چند دیالوگ فیلم arrival میپردازیم. با ما همراه باشید.

دیالوگ فیلم arrival 2016

اولین دیالوگ فیلم arrival چیزیست که احتمالا به خاطرش به این مقاله رسیده اید. این دیالوگ چیزی نیست جز عبارتی که به چینی گفته شد:

In war there are no winners, only widows

در آخر جنگ برنده ای نیست؛ فقط بیوه ها هستند.


Louise: We don’t know if they understand the difference between a weapon and a tool.

لوییس: ما مطمئن نیستیم که اونا تفاوت ابزار و اسلحه رو بدونن.


Louise: Who is this child?

این بچه کیه؟


Louise: I don’t know Mom, I’m watching the same news coverage you are. Mom, please don’t bother with that channel, how many times do I have to tell you those people are idiots.

لوییس: نمیدونم مامان، من هم همون اخباری رو میبینم که شما میبینید. لطفا خودت رو با این شبکه ها اذیت نکن. چند بار بهت گفتم که اینا یه مشت احمقن؟


Lousie: We’re so bounded by time, by its order. But now I am not so sure I believe in beginnings and endings.

لوییس: ما خیلی به مفهوم زمان وابسته شدیم، به نظم و ترتیبش. اما من الان مطمئن نیستم که به اول و آخر چیزها باور داشته باشم.


Louise: Trust me, you can, uh, understand communication and still end up single.

لوییس: باور کن امکان داره که کارت مطالعه ارتباطات باشه و باز هم سینگل باشی!


لوییس: اگه تنها چیزی که داشته باشی یه چکش باشه … کلنل وبر: اونوقت همه چیز برات مثل میخه…


Louise: If you could see your whole life from start to finish, would you change things

Ian: Maybe I’d say what I felt more often. I-I don’t know

لوییس: اگه میتونستی زندگی خودتو از اول تا آخر ببینی، چیزی رو تغییر میدادی؟

ایان: شاید چیزی که احساس میکردم رو بیشتر به زبون میاوردم. نمیدونم والا.


جذاب‌ترین دیالوگ‌های دنیای سینما را در پست‌های زیر دنبال کنید:

⭐ دیالوگ های جوکر

⭐ دیالوگ های سریال 13 دلیل برای اینکه

⭐ دیالوگ های سندمن

تحریریه نقد فارسی. عناوینی که با این اکانت انتشار می‌یابد، کاری جمعی از هنر همکاران ما در مجموعه نقد فارسی است.